Wskaźnik BMI umożliwia określenie, czy nasze proporcje masy ciała względem wzrostu są właściwe. Jak obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest niezwykle proste, trzeba jedynie podstawić wartości do ogólnego wzoru BMI. Należy jednak pamiętać, że obliczenie BMI nie ma nic wspólnego z pomiarem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie! Umożliwia wyłącznie określenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość albo też nadwaga. Wskaźnik BMI obliczany jest tak samo w przypadku kobiet i mężczyzn. Żeby obliczyć własne BMI trzeba swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Uzyskany wynik oznacza wartość wskaźnika BMI.
Jeśli natomiast interesuje nas o wskaźnik BMI u dzieci, to oblicza się go w taki sam sposób jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównywany jest z wynikami dzieci w określonym przedziale wiekowym. Z pewnością zaletą wskaźnika BMI jest fakt, iż liczy się go w sposób bardzo prosty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że uzyskanego wyniku nie należy w żaden sposób lekceważyć. Jeśli jest za mały lub za wysoki i wskazuje niedowagę lub otyłość konieczna będzie wizyta u odpowiedniego lekarza, który powie co mamy dalej robić i być może zaproponuje odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znajduje się sporo kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu od razu będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.